Проверка на сертифицирани монети в PCGS

Начало Условия за подаване на монети Сертифицирани Монети за продажба

 • Монети за сертифициране в PCGS могат да се подават единствено чрез оторизиран дилър на PCGS. За България това е ИЛИЕВ КОРЕКТ ЕООД.
 • Според новите изисквания на PCGS монетите от периода преди 1955 трябва задължително да се сертифицират в степен Секюър Плюс (Secure Plus).
 • Монети за подаване се приемат лично от дилъра на PCGS в офисът на фирмата или след предварително уговорена среща и заплащане на услугата по сертифициране.
 • Допълнително в организиран от ИЛИЕВ КОРЕКТ пункт за приемане, на монети на националните ежемесечни нумизматични сбирки в София, В. Търново и Габрово, като за София са всяка последна събота на месеца, а за В. Търново са всяка първа събота на месеца, Габровските сбирки са по определен график, за който не можем да дадем информация.
 • Илиев Корект ЕООД има удоволствието да Ви съобщи, че отсега нататък монети ще се приемат ежемесечно, без да се вземат в предвид сесиите за сертифициране посочени от PCGS.
 • Монетите ще се приемат от 1-во до 30-то число на всеки месец. И ще се изпращат на следващия.
 • Сроковете за сертифициране зависят и се определят от PCGS а не от дилъра на PCGS.
 • След пристигане на сертифицираните монети при дилъра, клиентът може да получи своите монети от офиса на фирмата или на друго място след предварително уговорена среща, както и на нумизматичните сбирки, след прдварителна уговорка.
 • Поставените грейдове на монетите не зависят от дилъра, а от ЕКСПЕРТИТЕ на PCGS.
 • След грейдването, всяка монета отговаря на определена степен (грейд) според състоянието си, което отговаря на точно определена класификацията на PCGS, информация за която може да намерите в тази страница
 • Цените за сертифициране на всяка монета завидят от датировката, от материала, от пазарната стойност на монетата, както и от вида на всяка монета (циркулационна, спесимен, проба, образец и т.н.).
 • Клиентът заплаща таксата са сертифиране според ценовата листа на ИЛИЕВ КОРЕКТ ЕООД, независимо дали монетата ще получи грейд.
 • Можете да разгледате ценовата листа в тази страница