Проверка на сертифицирани монети в PCGS

Начало Условия за подаване на монети Сертифицирани Монети за продажба

Ценова листа за сертифициране на монети

Вид сертифициране Пазарна стойност на монетата Цена
Икономично - Секюър плюс (без златни монети, есета, проби и образци)
Economy - Secure plus \"\"
До 300 € 85 лв
Модерни монети - важи единствено за монети от периода след 1955 година до днес (без златни монети, есета, проби и образци)
Modern coins - без степен Секюър Плюс
До 100 € 60 лв
Стандартно - Секюър плюс (включва и златни монети, есета, проби и образци)
Regular - Secure plus \"\"
До 3000 € 115 лв
Сгрешени монети
Mint Error
Без ограничение 175 лв
Прекапсулиране
Reholder
Без ограничения 45 лв