Проверка на сертифицирани монети в PCGS

Начало Условия за подаване на монети Сертифицирани Монети за продажба

PCGS Грейдинг Стандарти

Грейд Описание
PO-1 Може да се определи дата и вид
FR-2 Много захабени, но се виждат някои детайли
AG-3 Захабени, но повечето надписи се четат
G-4 Леко захабени, почти пълни детайли на плоската част и надписите по периферията
G-6 Напълно се разчитат детайлите по плоската част и периферните надписи
VG-8 Дизайнът е наранен леко
VG-10 Дизайнът е наранен, по-малко
F-12 Някой от издадените зони са детайлни, но всички букви се четат ясно
F-15 Малко по-детайлни издадени зони, всички букви се четат ясно
VF-20 Някои от зоните са детайлни, всички букви са ясни и цели
VF-25 По-добра видимост на детайлите и надписите
VF-30 Почти пълни детайли в плоските части
VF-35 Пълни детайли, но захабени в най-високите части на плоската част
EF-40 Пълни детайли на повечето високи части на плоската част
EF-45 Пълни детайли при някои от високите части на плоската част.
EF-45+ Пълни детайли при някои от високите части на плоската част. Забелязва се на око..
AU-50 Пълни детайли със следи от износване на голяма част от повърхността, леки износвания на високоте части.
AU-50+ Пълни детайли със следи от износване на по-голямата част от повърхността, много леки износвания на високите части. Доброто качество се забелязва на око.
AU-53 Пълни детайли със следи от износване на на1/2 и повече от повърхността, много леки износвания на високите части.
AU-53+ Пълни детайли със следи от износване на на само 1/2 от повърхността, съвсем леки износвания на високите части. Позитивното качаство се забелязва на око.
AU-55 Пълни детайли със следи от износване на по-малко от 1/2 от повърхността, главно на високите части.
AU-55+ Пълни детайли с леки следи от износванена на по-малко 1/2 от повърхността, на високите части. Доброто качество се забелязва на око.
AU-58 Пълни детайли с леки следи от износванена по високите части.
AU-58+ Пълни детайли с почти незабележими следи от износване на най-високите части. Забелязва се на око.
MS/PR-60 Без износване. Може да има много тежки белези / тънки линии, печата може да не е пълен.
MS/PR-61 Без износване. Може да има доста тежки белези / тънки линии, печата може да не е пълен.
MS/PR-62 Без износване. Може да има няколко белези / тънки линии, печата може да не е пълен.
MS/PR-62+ Без износване. Може да има малко белези / тънки линии, печата може да не е пълен. Добро качество за грейдване.
MS/PR-63 Нормален брой белези / тънки линии, печата може да не е пълен.
MS/PR-63+ Среден брой белези / тънки линии, печата е близко до нормалното.
MS/PR-64 Малко на брой белези / тънки линии или 1-2 по-тежки, печатът трябва да е нормален и по-добър от средното ниво.
MS/PR-64+ Малко на брой белези / тънки линии или 1-2 по-тежки, печатът трябва да е нормален и по-добър от средното ниво. По-добро качество.
MS/PR-65 Няколко белези / тънки линии но не в ключови области. Печатът е над средното ниво.
MS/PR-65+ Много малко белези / тънки линии но не в ключови области, печатът е над средното ниво с добро качество
MS/PR-66 Много малко белези / тънки линии, но не в ключови области, печатът е добър.
MS/PR-66+ Много малко белези / тънки линии, но не в ключови области, много добър печат.
MS/PR-67 Отпечатана с малки несъвършенства, много добър печат.
MS/PR-67+ Отпечатана с много малки несъвършенства, много добър печат
MS/PR-68 Отпечатана с леки несъвършенства, много добър печат. Разрешени са съвсем леки слабости на печата
MS/PR-68+ Отпечатана с леки несъвършенства, печатът трябва да е почти идеален. На око се вижда много доброто качеството..
MS/PR-69 Отпечатана с почти без несъвършенства, печатът е близко до идеален.
MS/PR-70 Отпечатана е с идеален печат.

Като допълнение на скалата показана по-горе от 1-70, индексите описани по-долу са допълнение към някой от грейдовете за да разшири обхвата на грейдовете.

 

Обозначение Описание
Color: RD Червен
Color: RB Червен-Кафяв
Color: BN Кафяв
Strike: FS Пълна Стъпка
Strike: FB Пълен Печат
Strike: FH Пълна главна част
Strike: FBL Пълни линии
Surface: DM Прууф с огледална повърхност
Surface: PL Като Прууф
Surface: DC Дълбока камея
Strike: CA Камея
Strike: BM Прууф с марка на монетен двор
Strike: BMCA Марка на монетен двор камея
FS Първи печат (Всички Eagels- Орли, Златни Buffalos и Gold Spouse монети)
SF Гланцирана
SMS Специална монетна серия
SP Оригинал
Pos. A Надписът на гурта 2007 и датата на монета $1 - Надписът на гурта е обърнат нагоре когато гърба на монетта е обърнат нагоре
Pos. B Надписът на гурта 2007 и датата на монета $1 - Надписът на гурта е обърнат нагоре когато лицевата страна на монетата е обърната нагоре.

PCGS Без Грейд

Понякога, експертите от PCGS попадат на монети, които поради една или друга причина не могат да бъдат удостоверени или грейдвани. Тези монето "Без Грейд" попадат в една от трите категории: проблемни монети, неопределни, или негодни. Монетите от първата категория ще бъдат поставени в PCGS автентични капсули (с изключение на отбелязаните). Монетите от другите две категории ще бъдат върнати на подателя некапсуловани. Всички монети, капсуловани или не, ще получат оценка "Без Грейд" и код от таблицата по-долу:

Проблемни Монети

Всички монети в тази категория (освен 83 и 99) подадени чрез стандартните PCGS услуги ще бъдат капсуловани в автентична капсула, без грейд с един от следните кодове след номера на монетата от вътрешната цена на капсулата. За монетите без грейд (както е отбелязано по-долу) причината е описана по-подробно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Монетите подадени чрез някоя от услугите Secure Plus, които получат степен "БЕЗ ГРЕЙД" няма да бъдат поставени в PCGS капсула.

Код Причина Обяснение Описана Капсулирана
82 Запълнени ръбове Резките и / или ръбовете са запълнени Да Да
83 Изпиляване на неравности Потенциално заличаване на щети Да Не
84 Пробити и / или запълнени Всички запълнени или незапълнени Да Да
91 Съмнителен цвят Всяко изкуствено освежаване или подсилване на медта Не Да
92 Почиствани Грубо почиствани или полирани Не Да
93 Повреди Основни големи и видими повреди. Не Да
94 Променена повърхност Всяко използване на вещества (восък, маджун, лак). Не Да
95 С драскотина/драскотини Големи и видни драскотини Не Да
97 Екологични щети Корозия, обезцветяване, окисляване. Не Да
98 Повреди Всякакво третиране на метала Да Да
99 PVC остатъчни вещества Мазни поливинилхлоридни вещества Да Не

Неопределени

Код Причина Обяснение Описана Капсулирана
86 Без решение Статусът на монетата не може да се определи със сигурност Да Не
90 Не е оригинална Фалшива монета или с променен знак на печатницата, дата, емисия. Да Не

Негодни

Код Причина Обяснение Описана Капсулирана
87 Необслужена - неоценена Не отговаря на условията за избраната услуга Не Не
96 Необслужена PCGS не извършва оценяване на такъв вид монети. Да Не